Învăţământul primar cuprinde:

 • Clasa pregătitoare
 • Clasa I
 • Clasa a II-a
 • Clasa a III-a
 • Clasa a IV-a
 • Clase speciale.

Clasa Pregătitoare şi clasele I-IV sunt formate din 8-12 elevi, aici asigurându-li-se un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.

Clasele speciale sunt formate din 2-4 elevi şi cuprind copii cu surdocecitate (deficienţă de auz + deficienţă de vedere) şi DSM – deficienţe severe multiple – (deficienţă de auz + alte deficienţe sau deficienţă de vedere + alte deficienţe), aici asigurându-li-se, de asemenea, un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.

În această etapă de şcolarizare se urmăreşte:

 • formarea şi dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor în vederea utilizării comunicării verbale în relaţionarea cu ceilalţi (logopedie, demutizare, stimularea comunicării şi limbajului);
 • formarea competenţelor de bază pentru fiecare copil în funcţie de capacităţile acestuia (activităţi de dezvoltare personală, rutine, tranziţii, întâlnirea de dimineaţă, jocuri şi activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţile din perioada de după-amiază – recuperatorii, recreative, de cultivare şi dezvoltarea înclinaţiilor, terapii socio-comportamentale, ludoterapie/demutizare, logopedie, kinetoterapie, program de intervenţii individualizat, activităţi extracurriculare – plimbări, vizite, serbări şcolare);
 • atragerea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor, consilierea părinţilor;
 • dezvoltarea armonioasă a copiilor prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare prin terapii (kinetoterapie, ludoterapie, stimulare polisenzorială, terapie ocupaţională) şi activităţi de socializare (vizite la alte şcoli şi la diferite instituţii, plimbări, excursii, serbări şcolare).

Pe lângă aceasta, fiecare copil în parte va fi ajutat să-şi dezvolte capacitatea de relaţionare şi să se integreze mai uşor în mediul său de viaţă.

Sălile de clasă sunt poziţionate la etajul al II-lea al clădirii şi sunt spaţii educaţionale atractive.

Echipa de specialişti este formată din:

 • 1 profesor psihopedagog/profesori de cultură generală şi 1 profesor-educator;
 • kinetoterapeut;
 • audiolog;
 • psiholog;
 • personal medical (asistente medicale);
 • personal didactic auxiliar.

Clasa pregătitoare şi învăţământul primar îşi desfăşoară activitatea după următorul program:

 • 8.00-12.00 – activităţi la clasă cu profesor psihopedagog/profesor de cultură generală;
 • 12.00-13.00 – club;
 • 13.00-13.30 (14.00) – masă (pachet de acasă ori masă oferită de CP 10), cu supraveghere;
 • 14.00-15.30 – perioadă de odihnă la dormitor, cu supraveghere;
 • 15.30-17.00 – activităţi la clasă cu 1 profesor-educator/terapii
 • 17.00-17.30 – pauză;
 • 17.30-18.15 – activităţi la clasă cu 1 profesor-educator/terapii.

Curriculum la decizia şcolii:

 • Pentru clasa pregătitoare – LMG
 • Clasa I – LMG
 • Clasa a II-a – LMG
 • Clasa a IV-a A – „Gramatică aplicată
 • Clasa a IV-a B – LMG şi „Natura, prietena mea”.

Limbile străine care se studiază în şcoală:

 • limba engleză – din clasa a III-a.

Oferta extracurriculară:

 1. Extinderea activităţilor instructiv-educative în spaţiul extraşcolar
 2. Organizarea de programe şi pregătiri suplimentare pentru prevenirea eşecului şcolar, concursuri, pentru examenele de evaluare naţională
 3. Organizarea de excursii tematice
 4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică
 5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme şi cu diferite ocazii
 6. Discuţii, dezbateri cu invitaţi din diferite domenii de activitate.