Grădiniţa noastră şcolarizează elevi cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, oferind şanse egale copiilor cu hipoacuzie şi dizabilităţi cognitive, retard cu dezvoltarea limbajului, deficienţe de comunicare, dificultăţi de învăţare.

Grupa de gradiniţă este formată din 8-12 copii, aici asigurându-li-se un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.

În această etapă de şcolarizare se urmăreşte:

 • formarea şi dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor în vederea utilizării comunicării verbale în relaţionarea cu ceilalţi (logopedie, demutizare, stimularea comunicării şi limbajului);
 • formarea competenţelor de bază pentru fiecare copil în funcţie de capacităţile acestuia (activităţi de dezvoltare personală, rutine, tranziţii, întâlnirea de dimineaţă, jocuri şi activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţile din perioada de după-amiază – recuperatorii, recreative, de cultivare şi dezvoltarea înclinaţiilor, terapii socio-comportamentale, ludoterapie/demutizare, logopedie, kinetoterapie, program de intervenţii individualizat, activităţi extracurriculare – plimbări, vizite, serbări şcolare);
 • atragerea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor, consilierea părinţilor;
 • dezvoltarea armonioasă a copiilor prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare prin terapii (kinetoterapie, ludoterapie, stimulare polisenzorială, terapie ocupaţională) şi activităţi de socializare (vizite la alte grădiniţe şi la diferite instituţii, plimbări, excursii, serbări şcolare).

Pe lângă aceasta, fiecare copil în parte va fi ajutat să-şi dezvolte capacitatea de relaţionare şi să se integreze mai uşor în mediul său de viaţă.

Grădiniţa îşi desfăşoară activitatea după următorul program:

 • 8.00-12.00 – activităţi la clasă sub supravegherea unei educatoare;
 • 12.00-13.00 – club;
 • 13.00-13.30 (14.00) – masă (pachet de acasă ori masă oferită de CP 10), cu supraveghere;
 • 14.00-15.30 – perioadă de odihnă la dormitor, cu supraveghere;
 • 15.30-17.00 – activităţi la clasă sub supravegherea unei educatoare;
 • 17.00-17.30 – pauză;
 • 17.30-18.15 – activităţi la clasă sub supravegherea unei educatoare.

Echipa de specialişti de la grupă este formată din:

 • 2 educatoare la grupă;
 • profesor psihopedagog;
 • kinetoterapeut;
 • audiolog;
 • psiholog;
 • personal medical (asistente medicale);
 • personal didactic auxiliar.

Sala de clasă este poziţionată la etajul al II-lea al clădirii şi este un atractiv spaţiu educaţional cu mobilier modular adaptat cerinţelor noului curriculum, materiale şi mijloace moderne de învăţământ.

Înscrierea la grădiniţă se face pe baza Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională de la CJRAE din localitatea de domiciliu a copilului.

Acte necesare completării dosarului de orientare şcolară – CJRAE:

 1. Certificat de naştere copil sau C.I. – xerocopie
 2. Sentinţă de divorţ, dacă este cazul – xerocopie
 3. C.I. părinţi/tutore/reprezentant legal prin procură special – xerocopie
 4. Aviz de specialitate conform diagnosticului + evaluare psihologică (NPI +ORL)
 5. Anchetă socială
 6. Fişă psihopedagogică
 7. Fişă privind traseul educaţional
 8. Foaie matricolă/adeverinţă de elev
 9. Fişă medical sintetică
 10. Ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională, dacă e cazul – xerocopie
 11. Certificatul de încadrare în grad de handicap
 12. Adeverinţă de venit
 13. Adeverinţă medic de familie sau colectivitate
 14. Fişă psihologică
 15. Fişă medicală de orientare şi expertiză (pentru absolvenţii de clasa a VIII-a)
 16. Dosar cu şină.

La venirea copilului în şcoală, Certificatul de Orientare Şcolară şi Profesională va fi însoţit de următoarele acte:

 1. Copie B.I./C.I. părinţi
 2. Copie act de divorţ al unuia din părinţi (dacă este cazul)
 3. Copie C.N. sau B.I./C.I. pentru fraţi şi surori
 4. Copie după hotărârea de adopţie a copilului (dacă este cazul)
 5. Copie după Încadrare în Grad de Handicap (recent)
 6. Copie după Certificatului de Expertiză şi Orientare Şcolară
 7. Adeverinţă de venit a părinţilor (sau cupon de pensie/şomaj)
 8. Adeverinţă de proprietate teren agricol
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 10. Adeverinţă de sănătate pentru toţi membrii familiei (de la medicul de familie)
 11. Anchetă socială
 12. Aviz ORL şi audiogramă
 13. Fişă psihologică
 14. Analize medicale pentru copil cu trimitere de la medicul de familie:
  a) examen coproparazitologic
  b) examen coprobacteriologic
  c) exudat faringian
  d) test H.I.V.
  e) antigen hepatita B
  f) antigen hepatita C
  g) aviz epidemiologic cu vaccinări.

Pentru informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi:

 • Telefon: 0238725706
 • E-mail: speciala2buzau@yahoo.com
 • https://www.facebook.com/licdefauzbz.ro