I. Prelucrarea datelor la nivelul LTSCDA:

1) Informare privind protectia datelor cu caracter personal LTSPCDA
2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces
b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de interventie
c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie

II. Legislatie relevanta:

1. Regulamentul 679/2016
2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
3. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
4. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

III. Link-uri utile:

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
3. Grupul de Lucru Art. 29
* Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie sa fie datata si semnata. Durata medie de completare a fiecarui formular este de aproximativ 3 minute, iar scopul colectarii informatiilor este de a se permite identificarea corecta a persoanei in vederea solutionarii cererii.