Camera de stimulare polisenzorială este un spaţiu controlat, securizant şi familiar, în care putem prezenta o serie de stimuli vizuali, auditivi, olfactivi şi tactili (văz, auz, gust, miros şi atingere) cu garanţia că elevul trăieşte o experienţă de învăţare care se încadrează în limitele zonei proximei dezvoltări ale fiecărui caz în parte.

Spaţiul aproape magic din camera de stimulare polisenzorială este un ambient atrăgător pentru copii, un amestec de culori, sunete, arome, texturi şi efecte luminoase.