Cabinetul de terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului se ocupă de terapia tulburărilor de limbaj (logopedie), demutizarea, audiologia educaţională şi tehnologică, educaţia vizual-perceptivă, orientarea spaţială şi mobilitatea, corectarea defectelor neuromotorii, psihoterapia comportamentală. Demutizarea reprezintă activitatea complexă de înlăturare a mutităţii cu metode şi mijloace specifice,  prin valorificarea căilor organice nealterate şi pe baza compensării funcţionale ; are o componentă didactică semnificativă şi presupune însuşirea celor 3 componente ale limbajului : componenta fonetică, lexicul, structura gramaticală