Cabinetul AeL este locaţia în care funcţionează la nivelul liceului acest sistem educaţional

informatizat. Dotările sunt conform standardelor: mobilier modern, reţea de calculatoare performante cu acces la internet, sistem de videoproiecţie, totul pentru o pregătire de excepţie

a elevilor.