Atelierul de confecţii asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale de excepţie, la standarde europene. În cadrul activităţilor din atelierul de confecţii elevii învaţă să creeze produse de îmbrăcăminte, propria fustă, bluză, pantalon, etc.şi ansambluri vestimentare complexe, atât tipare pentru femei , bărbaţi şi copii, modificări de tipare, noţiuni de bază de croitorie. La sfârşitul stagiului de pregătire practică, parcurs după terminarea ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, profilul Tehnic, domeniul Industrie textilă şi pielărie, elevii obţin certificat de calificare nivel 3, calificarea profesională Confecţioner produse textile.