Structura educaţională:

• Gradiniţa;
• Ciclul primar;
• Ciclul gimnazial;
• Clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică + stagii de pregătire practică;

Organizarea:

• Gradiniţă;
• Săli de clasă (I – XI);
• Cabinet pentru Terapii Specifice de Compensare (demutizare);
• Cabinet de audiologie educaţională;
• Cabinet de psihodiagnoză;
• Cabinet de informatică şi platformă AEL;
• Cabinet de biologie;
• Cabinet de tehnologii textile;
• Sală de sport şi recuperare (kinetoterapie);
• Bază sportivă multifuncţională;
• Atelier pentru activităţi preprofesionale;
• Atelier confecţii – tricotaje;
• Bibliotecă;
• Cabinet medical;
• Se asigură gratuit: cazare, masă, rechizite, îmbrăcăminte (de către
Centrul de Servicii pentru Copii cu deficienţe de auz nr. 10, care se află
în aceeaşi clădire cu şcoala).

Resursele umane:

• Educatoare;
• Profesori de psihopedagogie specială;
• Profesori de diferite specialităţi, calificaţi pentru învăţământul
special;
• Audiolog;
• Psiholog;
• Kinetoterapeut;
• Ingineri şi maiştri cu specializare în domeniul textile – pielărie;
• Personal administrativ;

Oferta Educatională:

Şcolarizează copii cu deficienţe de auz pentru:

• învăţământ preşcolar;
• învăţământ primar;
• învăţământ gimnazial;
• învăţământ liceal.

Oferta:

a) Pentru copii:

• măsurarea pierderii de auz;
• protezare specifică în colaborare cu firme de specialitate
(proteze FM);
• educaţie auditivă;
• activităţi de demutizare cu aparatură modernă şi program e
pe calculator;
• intervenţie precoce în dezvoltarea limbajului, în grup şi
individual;
• pregătire preşcolară şi şcolară cu cadre didactice
calificate şi având continuitate în învăţământul special;
• obţinerea unei calificări profesionale prin absolvirea
ciclului inferior al liceului tehnologic.

b) Pentru părinţi:

• informaţii şi asistenţă de specialitate pentru cei care au
copii cu deficienţe de auz, neurosenzoriale, tulburări de limbaj grave şi
autism;
• informaţii privind aparatele auditive, rolul şi întreţinerea
acestora, eficacitatea protezării timpurii;
• sfaturi privind relaţia familie – copil deficient de auz;
• facilitarea schimbului de informaţii între părinti;

consiliere pe probleme de:
• deficienţă auditivă;
• protezare;
• posibilităţi de şcolarizare;
• mijloace de instruire şi educaţie;
• probleme familiale;
• dificultăţi în educaţia copilului şi alte probleme speciale.